Havneinformasjon

Kartkoordinater:
Bredde kai:
Dybde:
Antall lysmaster:
Antall pullerter:

63.767922, 8.728638
20 meter
6 meter ved sjøkartnull.
2
6